Зібрання фонографічних записів єврейського музичного фольклору
про колекцію
about the collection
Хостинг надано компанією Сityhost
Historical Collection of Jewish Musical Folklore 1912-1947
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Institute for Information Recording
Vernadsky National Library of Ukraine
Збірка "Скарби єврейської культури на Україні" (вибране).
Treasure of Jewish Culture in Ukraine (selected).
Том 1. (2001) Матеріали етнографічної експедиції  Юлія Енгеля 1912.
Volume 1.  Materials of J. Engel Ethnographic Expedition 1912.
Том 2. (2004) Матеріали з колекції Зиновія Кісельгофа. Релігійні пісні.
Volume 2. Materials from the Zinoviy Kiselgof Collection. Religious Songs.
Том 3. (2004) Матеріали з колекції Зиновія Кісельгофа. Фольклор і театр.
Volume 3. Materials from the Z. Kiselgof Collection. Jewish Folk Music and Theater
.
Том 4. (2013) Хасидська та клейзмерска музика з колекції Ан-ського (1912-1914).
Volume 4. Hasidic and Klezmer Music from the An-ski Collections (1912-1914) (20
13).
Том 5. (2013) Хасидська та клейзмерска музика з колекції Ан-ського (1912-1914).
Volume 5. Hasidic and Klezmer Music from the An-ski Collections (1912-1914) (2013).
Том 6. (2013) Перші експедиції Мойсея Береговского 1929-1930.
Volume 6. The First Folklore Expeditions of Moisei Beregovskii 1929-1930.
© Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. Всі права захищені.
© Institute for information recording. All rights reserved. 
 

Том 7. (2017), Експедиції М. Береговського, 1936-1939 рр., до єврейських сільсько-господарських колоній Південної України.
Volume 7.  Expeditions of M. Beregovskii, 1936-1939, to the Jewish Agricultural Colonies of the Southern Ukraine.
Том 8. (2017), Експедиції М. Береговського, 1936-1939 рр., до єврейських сільсько-господарських колоній Південної України
Volume 8.  Expeditions of M. Beregovskii, 1936-1939, to the Jewish Agricultural

Colonies of the Southern Ukraine.
Том 9. (2017), Пісні палестинських євреїв з колекції Ісаака Луріє (1913).
Volume 9. Songs of Palestinian Jews from the Collection of Isaac Lurie (1913).
Щоб отримати диски телефонуйте, або пишіть на електронну адресу:
Телефон: +380 (44) 454-21-93
e-mail:  opticom@ipri.kiev.ua

To receive  CDs write to the email address: opticom@ipri.kiev.ua
Том 10. (2020), Канторські композиції та народні пісні на ідиш
з експедицій Ан-ського (1912-1914).
Volume 10.  Cantorial Compositions and Yiddish Folk Songs
from the An-Ski Expeditions (1912-1914).
Том 11. (2020), Канторські композиції та народні пісні на ідиш
з експедицій Ан-ського (1912-1914).
Volume 11.  Cantorial Compositions and Yiddish Folk Songs
from the An-Ski Expeditions (1912-1914).
Том 12. (2020), Останні експедиції Мойсея Береговського
до міст і сіл України (1940-1946).
Volume 12.  Moisei Beregovskii’s Last Expeditions to the
Towns and Villages of Ukraine (1940-1946).